ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA IMPLANT TẠI LẠC VIỆT INTECH

chuyen-gia-implant-pham-hung-son

CHUYÊN GIA IMPLANT PHẠM HÙNG SƠN


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 33/2012 – B29


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội


Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.


Tu nghiệp chuyên sâu tại đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

chuyen-gia-implant-nguyen-hoang-duong

CHUYÊN GIA IMPLANT NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 003343/TQ-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170008/VĐTRHM-IPL.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.


Chứng chỉ phục hồi teeth của Amenian Dental assocation cấp.

bac-si-implant-mai-minh-vuong

CHUYÊN GIA IMPLANT MAI MINH VƯƠNG


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012574/HPO-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: IPL16.19063.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.


Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Dược Hải Phòng.


Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

chuyen-gia-implant-do-nhu-chuyen

CHUYÊN GIA IMPLANT ĐỖ NHƯ CHUYÊN


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 026002/HNO-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170086/RHM-IPL.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.


Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.


Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.