5 Yếu tố quyết định thành công của trồng răng implant

Là thành tựu khoa học hiện đại, trồng răng implant là phương pháp có mức độ phức tạp cao nhất trong chuyên ngành răng hàm mặt. Hiện nay, tỷ lệ thành công của cấy ghép implant tại Việt Nam và Thế giới có sự chênh lệch và được quyết định bởi…
Xem thêm