CHUYÊN GIA TRỒNG RĂNG IMPLANT PHAN TIẾN HOÀI

Phan Tiến Hoài

PROFILE BÁC SĨ HOÀI


Chuyên khoa: Cấy ghép implant


Kinh nghiệm: 5 năm


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,

Chứng chỉ trồng răng implant nha khoa số: 012443/NA-CCHN

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

HỌC VẤN

khoa-rang-ham-mat-dh-y-hanoi

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA BÁC SĨ HOÀI

Chứng chỉ cấy ghép nha khoa
Bằng chứng nhận của bác sĩ Hoài
Chứng nhận IDS
Phan Tiến Hoài