CHUYÊN GIA TRỒNG RĂNG IMPLANT PHAN TIẾN HOÀI

Phan Tiến Hoài

PROFILE BÁC SĨ HOÀI


Chuyên khoa: Cấy ghép implant


Kinh nghiệm: 5 năm


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,

Chứng chỉ trồng răng implant nha khoa số: 012443/NA-CCHN

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

HỌC VẤN

khoa-rang-ham-mat-dh-y-hanoi

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA BÁC SĨ HOÀI

Bằng đại học bác sĩ hoài
Chứng chỉ cấy ghép nha khoa
Bằng chứng nhận của bác sĩ Hoài
Chứng nhận IDS
Chứng chỉ hành nghề bác sĩ Hoài
Phan Tiến Hoài