CHUYÊN GIA TRỒNG RĂNG IMPLANT NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Nguyễn Hoàng Dương

PROFILE BÁC SĨ DƯƠNG


Chuyên khoa: Cấy ghép implant


Kinh nghiệm: 5 năm


Số điện thoại:


Email: dentistduong.hmu@gmail.com


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 003343/TQ-CCHN.

Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170008/VĐTRHM-IPL.

Tốt nghiệp loại giỏi bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA BÁC SĨ DƯƠNG

chung-chi-implant-bs-duong