CHUYÊN GIA TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐỖ NHƯ CHUYÊN

Đỗ Như Chuyên

PROFILE BÁC SĨ CHUYÊN


Chuyên khoa: Cấy ghép implant


Kinh nghiệm: 5 năm


Số điện thoại:


Email: [email protected]


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 026002/HNO-CCHN.

Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170086/RHM-IPL.

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

HỌC VẤN

khoa-rang-ham-mat-dh-y-hanoi

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA BÁC SĨ CHUYÊN