• Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 33/2012 – B29
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tu nghiệp chuyên sâu tại đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.
Chuyên khoa: Niềng răng, cấy ghép implant
Điện thoại: 0968215999
Phạm Hùng Sơn
Thạc sĩ / Bác sĩ
Phạm Hùng Sơn
Chuyên gia implant
Bác sĩ
15 năm Kinh nghiệm

Học vấn

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội

Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội

Tu nghiệp chuyên sâu về cấy ghép implant tại Bordeaux-Segalen II (Pháp)

Văn bằng chứng chỉ

Gọi điện Nhắn tin